Värdegrund baserad på tre värdeord

Arbetsglädje, Kvalité och Tillit

ARBETSGLÄDJE
”Ingen tjänst som vi levererar blir bättre än motivationen och kompetensen hos våra medarbetare”

Tillsammans med produkterna och tjänsterna är medarbetarna CaPRO & IMs främsta resurs. Goda medarbetare utvecklar produkten och skapar mervärde för företaget. Därför är arbetsglädje och välmående medarbetare av yttersta vikt för oss på CaPRO & IM. Vi ser oss som en stor familj.

Kvalité
”Eftersom vi vill ha långa och öppna förhållanden med våra kunder, så är vi alltid beredda att över tid ändra och anpassa vår leverans så att den bättre passar kundens behov”

Kvalitet och kunskap kring hantverket förvärvas över tid. CaPRO & IM har en stolt tradition och historia som sträcker sig mer än 70 år bakåt i tiden. Långsiktighet och tradition tillsammans med anpassningsbarhet och stort kunnande, har gett oss hög kvalitet i både tjänster och produkter. Därför gör vi på CaPRO & IM inte avkall på kvalitet.

Tillit
”Med CaPRO & IM som partner kan du känna dig trygg”

Tillit och förtroende skapar långvariga relationer. Jämte kvalitativa produkter och drivna medarbetare är bemötande och goda relationer av största vikt för CaPRO & IM. Vi värnar hållbara relationer liksom ansvaret för miljön. Varje medarbetare ska vara en förtroendefull förebild. Hos oss är ingen kund för liten och ingen utmaning för stor och vi står för det arbete vi utför. Därför kan du lita på att CaPRO & IM tar sitt ansvar.

Värdegrund baserad på tre värdeord

Arbetsglädje, Kvalité och Tillit

ARBETSGLÄDJE
”Ingen tjänst som vi levererar blir bättre än motivationen och kompetensen hos våra medarbetare”

Tillsammans med produkterna och tjänsterna är medarbetarna CaPRO & IMs främsta resurs. Goda medarbetare utvecklar produkten och skapar mervärde för företaget. Därför är arbetsglädje och välmående medarbetare av yttersta vikt för oss på CaPRO & IM. Vi ser oss som en stor familj.

Kvalité
”Eftersom vi vill ha långa och öppna förhållanden med våra kunder, så är vi alltid beredda att över tid ändra och anpassa vår leverans så att den bättre passar kundens behov”

Kvalitet och kunskap kring hantverket förvärvas över tid. CaPRO & IM har en stolt tradition och historia som sträcker sig mer än 70 år bakåt i tiden. Långsiktighet och tradition tillsammans med anpassningsbarhet och stort kunnande, har gett oss hög kvalitet i både tjänster och produkter. Därför gör vi på CaPRO & IM inte avkall på kvalitet.

Tillit
”Med CaPRO & IM som partner kan du känna dig trygg”

Tillit och förtroende skapar långvariga relationer. Jämte kvalitativa produkter och drivna medarbetare är bemötande och goda relationer av största vikt för CaPRO & IM. Vi värnar hållbara relationer liksom ansvaret för miljön. Varje medarbetare ska vara en förtroendefull förebild. Hos oss är ingen kund för liten och ingen utmaning för stor och vi står för det arbete vi utför. Därför kan du lita på att CaPRO & IM tar sitt ansvar.

Kontakt

Adress: Jöns Risbergsgatan 8, 214 32 Malmö
Telefonnummer:
Kontorstid 040-6728820
Jour 040-6728820
Mailadress: info@caproim.se

Öppettider

Mån-Fre: 07.00 - 16.30 (Kontorstid)
Lör och Sön: Stängt
Jour Dygnet Runt

Copyright © 2019 CaPRO & IM AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556677-8097) En hemsida av Capace Media